W czasie miesięcy zimowych niechronione rury wodociągowe i wodomierze są narażone na zamarzanie. Można temu zapobiec poprzez wcześniejsze przygotowanie.


POZNAJ UMIESZCZENIE I SPRAWDŹ DZIAŁANIE GŁÓWNEGO ZAWORU WODNEGO.
1. Zwykle znajduje się on za wodomierzem.


PRZYGOTOWANIE NA ZEWNĄTRZ DOMU.
1. Usuń i schowaj gumowe węże.
2. Zabezpiecz zewnętrzną instalację wodociągową:
- owiń rury w narażonych miejscach, pod werandami, garażami i inne instalacje, które w przeszłości zamarzały,
- do owijania używaj szmat, suchych gazet lub specjalnych pianek izolacyjnych, które można kupić w sklepach hydraulicznych.
3. Opróżnij z wody system nawadniania używany do podlewania ogrodu.


PRZYGOTOWANIE WEWNĄTRZ DOMU.
1. Należy zapewnić minimalną ilość ciepła w pomieszczeniu gdzie znajduje się instalacja wodna i wodomierz, aby temperatura nie spadała poniżej 00.
2. Rury szczególnie narażone na utratę ciepła należy zaizolować.
3. Należy sprawdzić czy w pobliżu ułożonych rur nie ma wybitych szyb, otwartych okien, pękniętych fundamentów.
4. Należy usunąć zauważone usterki.


PUSTE, NIEOGRZEWANE I NIEZAMIESZKAŁE BUDYNKI.
1. Zamknij główny zawór zamykający i wyłącz podgrzewacz wody.
2. Opróżnij instalację wodną z wody, przy otwartych kurkach, które po osuszeniu instalacji należy zamknąć.
3. Zamknij zawór dopływowy do każdej toalety, spłucz, aby opróżnić zbiornik.
4. Poproś sąsiada, aby co pewien czas sprawdził czy w domu jest wszystko w porządku.


ODTAJANIE ZAMARZNIĘTYCH INSTALACJI.
1. Jak najszybciej przystąp do rozmrażania.
2. Nie należy stosować otwartego ognia.
3. Bezpiecznie używać jest gorącego powietrza np. suszarki do włosów.
4. Owiń instalację szmatami i polewaj je gorącą wodą.
5. Zadzwoń do hydraulika aby rozmroził lub wymienił uszkodzone rury.