Niektórzy nasi klienci chcą okazjonalnie odczytać swój wodomierz, aby zobaczyć ile zużyli wody w danym okresie i przy okazji sprawdzić swój rachunek. Zachęcamy do tego wszystkich klientów.

  1. Odnajdywanie wodomierza.

    W większości przypadków wodomierz znajduje się w piwnicy, w pomieszczeniu technicznym, kotłowni, garażu. Czasami wodomierz znajduje się w studzience wodomierzowej, znajdującej się na zewnątrz budynku. Może to być inne miejsce, ale praktycznie zawsze będzie to blisko skraju Twojej własności wzdłuż ulicy gdzie znajduje się wodociąg miejski.

  2. Jednostki miary.

    Odczyty wodomierza podawane są w metrach sześciennych (m3) Jeden metr sześcienny to 1000 litrów. 1 m3 stanowi tzw. jednostkę bilingową. Spoglądając na swój rachunek za wodę można łatwo znaleźć liczbę m3 jaka została zużyta w ostatnim okresie obliczeniowym 3

  3. Odczytywanie wodomierza.

    Odczytu na wodomierzu należy dokonywać podobnie jak odczyt prędkościomierza w samochodzie. Na większości naszych wodomierzy dwie ostatnie cyfry po prawej stronie są w innym kolorze niż pozostałe i nie są odczytywane przez naszych pracowników. Następne cyfry po lewej stronie to liczby jednostek bilingowych (metrów sześciennych), które przepłynęły przez wodomierz. Aby określić liczbę zużytych metrów sześciennych wody należy odjąć liczbę widniejącą na poprzednim odczycie od odczytu aktualnego.