Uprzejmie informujemy Państwa, że z dniem 1 czerwca 2018 r. zmieniają się zasady postępowania dotyczące zakładania podlicznika na pomiar ilości wody bezpowrotnie zużytej i od tego dnia konieczne będzie uzyskanie warunków technicznych na podlicznik. Jednocześnie informujemy, że podmioty, które założyły podlicznik przed 1 czerwca 2018 r. będą mogły składać zlecenia na odbiór podlicznika na dotychczasowych zasadach tylko do końca czerwca 2018 r. Po tym okresie odbiór podlicznika dokonywany będzie wyłącznie po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych na podlicznik i montażu podlicznika zgodnie z udzielonymi warunkami.

Procedura wraz z potrzebnymi wzorami dokumentów znajduje się TUTAJ